O MĚ

Doprovázím lidi na úsecích jejich cesty. Koučování se mnou vám pomůže ujasnit si věci, dojít k podstatě, získat odstup a nové náhledy, načerpat energii a vědomě se rozhodnout, jak dále.

Podpořím vás v tom, abyste si svůj pracovní život zařídili podle svých možností, představ a hodnot a postavili ho na svých talentech, silných stránkách, zkušenostech a dovednostech.

Koučuju většinou lidi, pro které je důležité, aby jim jejich práce dávala smysl, aby byla v souladu s nimi samými a aby byla sladěná s jejich osobním a rodinným životem.

Na koučování mám ráda odlehčenost, hravost a nadhled, stejně jako uzemněný pragmatický přístup a práci s fakty a čísly.

Práci s lidmi a seberozvoji se v různých podobách věnuju od roku 2001. Koučuju posledních 5 let.

Vycházím ze své praxe a sebezkušenostních výcviků. Zejména z výcviku v Somatickém koučování akreditovaného ICF. Prošla jsem také výcviky v transformativní a facilitativní mediaci a jako mediátor jsem získala akreditaci AMČR. Absolvovala jsem řadu somaticky orientovaných terapeutických workshopů a programů (Biosyntéza, PBSP). Opírám se o aktuální poznatky z neurověd.

Studovala jsem veřejnou a sociální politiku a humanitní vědy na UK v Praze a HU v Berlíně. Po škole jsem pracovala na monitoringu vývoje bezpečnostní a mezietnické situace v dnešní Severní Makedonii (OBSE) a později jako mezinárodní pozorovatelka voleb pro OBSE a EU v Evropě, Asii a Americe. Mám zkušenosti se specifickými tématy, které řeší experti v mezinárodních organizacích, expati a jejich rodiny. Koučuju v češtině, angličtině a němčině.

Mezi pobyty v zahraničí jsem pracovala na projektech v oblasti trhu práce, podpory podnikání, kultury a umění v ČR. Také jako mediátorka. Společným jmenovatelem mých různorodých pracovních zkušeností v ČR i v zahraničí je přímá práce s lidmi, práce v terénu a komunikace.

Kromě práce mě zaměstnávají mé dvě tvůrčí děti. Žiju na Třebíčsku, v kraji bludných balvanů a zádumčivých básníků. Vesnický život vyvažuju cestami do Brna, Prahy a rodné Ostravy. Jako žena a matka školou povinných dlouhodobě zkoumám a ladím téma životní rovnováhy. Experimentuju s digitálním nomádstvím.

Mám ráda vodu a pohyb v různých formách a kombinacích. Zájem o sebepoznání a autentické sebevyjádření prostřednictvím pohybu mě přivedl k argentinskému tangu, kontaktní improvizaci a do programu Vědomé tělo. Jsem členkou kolektivu Improvizit.