Podnikatelé a nezávislí profesionálové čím dál více využívají různých typů podpůrných skupin. Chtějí se rozvíjet a posouvat svůj byznys dopředu. Nechtějí (už) ale svými pracovními tématy přetěžovat své partnery či přátele, jejichž kapacita podpořit může být omezená a třeba ani nemají s podnikáním takové zkušenosti, aby mohli kvalifikovaně poradit. Raději se scházejí s lidmi, kteří to mají podobně. Jedním z těchto typů skupin jsou mastermindové skupiny.

Účast v mastermindové skupině je příležitostí ke svižnému posunu vašeho podnikání, sdílení a k získání relevantní zpětné vazby od lidí, kteří dennodenně v praxi řeší obdobné záležitosti jako vy. Často jsou to témata týkající se marketingu, cenotvorby a time managementu i různá jiná témata vycházející z oboru vašeho podnikání, vašich osobností, regionálních specifik, apod.

Každý má možnost se skupinou konzultovat, co aktuálně řeší a získat zde podporu, tipy, nové úhly pohledu a nápady, k nimž by jinak nepřišel. Může čerpat z rezervoáru znalostí, dovedností, zkušeností a kontaktů celé skupiny. Získat může třeba i chuť dotáhnout rozjetý projekt nebo energii pro nastartování nového.

Zvláště u freelancerů, kteří často pracují z home office, je dalším velkým benefitem mastermind skupiny to, že přináší pocit sounáležitosti a možnost inspirativního společenského kontaktu.

Skupina pracuje na bázi řízené diskuse a brainstormingu. Využívá synergického efektu kolektivní práce. Vzhledem k tomu, že účastníci většinou řeší podobná témata, odnášejí si účastníci mnoho i z diskusí, které se přímo netýkají jejich případu. Setkání bývají moderovaná facilitátorem, který drží strukturu diskuse, hlídá čas a stará se o to, abyste z vaší účasti získali maximální užitek. Facilitátorem může být zkušený účastník nebo externí profesionál.

Na konci každého setkání máte možnost si dát závazek do příště. Míra jeho naplnění bude na začátku dalšího setkání revidována. Díky závazkům, které vyslovíte před ostatními účastníky, pro vás může být snadnější vypořádat se i s náročnými nebo odkládanými úkoly. Mezi jednotlivými setkáními mají členové skupiny často příležitost být v kontaktu prostřednictvím tajné či uzavřené facebookové skupiny.

Podoba mastermind skupin je různá. Může být nastavená například tak, že každý člen má pro své záležitosti vyhrazených 15-20 minut a na řadu přijdou pokaždé všichni. Jinou možností je více koncentrovaná pozornost. Účastníci věnují např. hodinu diskusi k tématu jednoho člena. Během tříhodinového setkání se tak na řadu dostanou 3 členové. Další mají příležitost získat feedback na jiném setkání. Lidé se takto postupně se prostřídají. Specifickým formátem mastermind skupiny je jednorázové setkání, kdy pozornost získává jeden člověk a všichni ostatní pracují na jeho tématech.

Osobně preferuji průběžnou spolupráci ve stálé skupině. Facilituji setkání skupin, které se scházejí pravidelně, a kde každý v nějaké formě dává a bere. Předpokladem zde je, že všichni se účastní pokaždé, a že setkání jsou uzavřená. Uzavřenost skupiny a důvěrnost setkání jsou důležitá proto, aby mohlo vzniknout bezpečné prostředí a my se mohli otevřeně a bez obav bavit o tom, co se nám pracovně daří i nedaří.

Mastermind skupiny se můžou lišit také podle toho, zda se jich účastníci rekrutují z jednoho nebo více oborů nebo zda jsou zaměřeny na podnikatele začátečníky či pokročilé. Jejich formát se odvíjí také od toho, zda se lidé setkávají ve velkém či menším městě nebo online.

K otevření první třebíčské mastermindové skupiny v roce 2017 mě inspiroval výborný článek Pavla Ovesného na portále Na volné noze. Na podzim 2019 chystám další půlroční běh mastermind skupiny pro freelancery, majitele malých byznysů a živnostníky, která se bude jednou měsíčně scházet v Třebíči. Skupina bude víceoborová. Zatím máme zájemce např. z oblasti personalistiky, účetnictví, copywritingu a interiérového designu. Kapacita skupiny je 7 účastníků. Máme ještě pár volných míst. Pro dobrou rovnováhu uvítáme zejména muže (ne, nejedná se o taneční kurz:). Pokud byste se chtěli přidat, vyplňte nezávaznou přihlášku.

Zvažuju také otevření mastermind skupiny podobného formátu a načasování v Brně. Ta by mohla dle potřeby zájemců být vedená v češtině nebo v angličtině. Pokud byste se do ní chtěli přidat nebo chcete dostat více info, napište mi sem.

Vectors created by freepik